Bộ máy cán bộ

NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

PHẠM TUẤN NGHĨA

Giám đốc trung tâm đào tạo

TRẦN HUYỀN TRANG

Giáo viên tiếng Nhật

MÀN THỊ VIỆT CHINH

Quản lý học viên

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Giáo viên tiếng Nhật

NHÂN SỰ BỘ PHẬN KINH DOANH

HOÀNG THỊ HƯNG

Giám đốc điều hành

NGUYỄN ĐÌNH MÙA

Trưởng phòng Tổng hợp

NGÔ QUỐC KÍNH

Quản lý cơ sở vật chất

LÊ THỊ OANH

cán bộ phòng tổng hợp

NGUYỄN THÁI HẰNG

cán bộ phòng tổng hợp

HOÀNG THỊ THU HOÀI

cán bộ phòng tổng hợp

ĐỖ VĂN HÀ

cán bộ phòng tổng hợp

BÙI VĂN QUÂN

cán bộ phòng tổng hợp

NGUYỄN THỊ TUYẾT

cán bộ phòng tổng hợp

NGUYỄN NHẬT LỆ

cán bộ phòng tổng hợp

NGUYỄN THỊ THU TRÀ

cán bộ phòng tổng hợp