Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Lorem ipsum dolor sit amet...

2022 và TƯƠNG LAI

 Ngày 24 tháng 12 năm 2021

– Công ty cổ phần nhân lực Colecto được thành lập.

 

Ngày 21 tháng 04 năm 2022 

– Được bộ lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép xuất khẩu lao động lần 1

Hoạt động:

    • Biên phiên dịch các ngành nghề: vật liệu, thiết bị xây dựng; tour du lịch; các hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân
    • Phái cử du học sinh, tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ năng

 

Giấy phép xuất khẩu lao động do Bộ lao động thương binh và xã hội cấp: 

Sổ đăng ký kinh doanh 0109870178 Thay đổi cuối cùng ngày 12/24/2021 12:00:00 AM
Số giấy phép 02/LĐTBXH-GP Ngày cấp 4/21/2022 12:00:00 AM

Đường link: Tại đây